Една легенда за Търговище

Когато за пръв път чухме името Ески Джумая то предизвика любопитството ни и потърсихме откъде произхожда и с какво е свързано. В официалните документи, старото име на Търговище се среща за първи път през 1573 г. Селището възниква по време на османското владичество, като епохата е дала и облика му на турски град в бивши български земи. Съществуват и различни предания за възникването на града. Днес ще ви разкажем най-известното от тях.

Живял някога в мрака на робството, в малка къщичка на пътя до река Врана, един дълбоко религиозен турчин. Той изработвал различни муски, приготвял примитивни лекарства от билки, а в свободното си време изкърпвал и поправял скъсаните еминии и чехли на преминаващите пътници и търговци. Поради този му занаят, населението го назовало ескиджи-баба (човек, поправящ стари неща, обувки), но в същото време и човек, който съчетава възвишеното с практичното. Поради своята набожност, умение да привлича с красноречиви проповеди и да лекува простодушното турско население, той бил смятан от всички за свещено лице (дервиш).

С течение на времето хората от околността свикнали да идват при него на молитва всеки петъчен ден и скоро това се превърнало в традиция. В петък (джума, тур.петък) неговите многобройни почитатели вземали своя намаз (молитва). При подготовката си за отиване при дервиша те казвали: „ескиджи бабанъянънда кълъджас джумая намазъна“ (за петъчния молебен ще се молим при ескиджи баба).

Идвайки на тези традиционни посещения при светия старец, местното население носело продукти и вещи, които разменяло помежду си, съчетавайки духовните си мисли и дела с практичните нужди. Оттук произлязло „ескиджи джума“ – във връзка с петъчния ден, а по-късно, със съкратеното „ескиджума“ било наименовано възникналото селище.

С течение на времето, това обиталище на стария дервиш и традиционните събирания на хора ставали все по-известни с търговския си характер и удобството за размяна на вещи и продукти. Дервишът умрял, бил забравен, заедно с муските и проповедите си, но останало селището, което хората назовали Ески Джумая, по-късно със смисъл на „стар пазар“. Така възникнало селището според преданието, така възникнал и неговият известен пазар в петък, запазен и до днес в града.

Търговище-стар

източник: Дражев, П. Тъговище – С.,1967

снимка: РБ “Петър Стъпов”