Европейски ден на езиците

Представлявани от 47-те държави членки на Съвета на Европа, 800 милиона европейци се насърчават да изучават чужди езици както в училище, така и извън него. Съветът на Европа окуражава многоезичността на континента с убеждението, че езиковото многообразие е средство за постигане на по-добро междукултурно разбирателство и ключов елемент от богатото културно наследство на Европа.

По инициатива на Съвета на Европа със седалище в Страсбург, от 2001 г. Европейският ден на езиците се чества ежегодно на 26 септември.

Център „Европа директно” – Шумен сподели с нас интересни факти по темата:

Мисли, афоризми и крилати изречения за езиците

„Човек, който не владее други езици, непременно има пропуски в идеите си, освен ако не е гений.“ — Виктор Юго, френски писател и поет (1802-1885)

„Ако говорите на някого на език, който разбира, думите ви стигат до съзнанието му. Ако му говорите на родния му език, те стигат до сърцето му.“ — Нелсън Мандела, бивш президент на Южна Африка, лидер на движението срещу апартейда (1918)

„Живеете нов живот за всеки нов език, който говорите. Ако знаете само един език, живеете само веднъж.“ (Kolik jazyků znáš, tolikrát jsi člověkem) — чешка поговорка

„Границите на моя език са границите на моя свят.“ (Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt) – Лудвиг Витгенщайн, австрийски философ и учител (1889-1951)

„Който не знае чужди езици, не познава и родния си.“ (Wer fremde Sprachen nicht kennt, weiß nichts von seiner eigenen) — Йохан Волфганг фон Гьоте, немски писател, творец и ерудит (1749-1832)

„Новият език е нов поглед към живота.“ – Федерико Фелини, италиански кинорежисьор, известен с филма „La Dolce Vita“ (1920-1993)

Няколко факта за езиковата политика на ЕС

  • Езиковата политика на ЕС има за цел опазването на езиковото многообразие и насърчаването на изучаването на чужди езици от съображения за културна принадлежност и социална интеграция, но и защото хората, владеещи няколко езика, имат повече шансове да се възползват от възможностите за образование и за работа в единния пазар.
  • Основната цел на политиката е един ден в Европа всички да изучават поне два допълнителни езика освен родния, още от най-ранна възраст. Целта „роден език + два езика“ бе поставена от държавните и правителствените ръководители на ЕС на срещата на високо равнище в Барселона,15—16 март 2002 г.
  • Европейският съюз има 23 официални и работни езика: английски, български, гръцки, датски, естонски, ирландски, испански, италиански, латвийски, литовски, малтийски, немски, нидерландски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, унгарски, фински, френски, чешки и шведски.
  • Правата и задълженията на ЕС по отношение на езиците са гарантирани от европейското право. Така например Договорът за ЕС (член 3) и Хартата на основните права на Европейския съюз (членове 21 и 22) забраняват дискриминацията въз основа на езика и постановяват, че Съюзът трябва да зачита езиковото многообразие.
  • Първият регламент на Общността, приет през 1958 г., изисква институциите на Общността да превеждат законодателните актове на всички официални езици на ЕС (член 4), както и да отговарят на поставените от страна на гражданите запитвания на същия език, на който е отправено запитването (член 2, както и членове 20 и 24 от Договора за функционирането на Европейския съюз).
  • Общият размер на разходите за писмени и устни преводи във всички институции на ЕС (Европейската комисия, Европейският парламент, Съветът, Съдът на Европейския съюз, Европейската сметна палата, Европейският икономически и социален комитет, Комитетът на регионите) възлиза на около 1 милиард EUR годишно. Това се равнява на по-малко от 1 % от бюджета на ЕС или на малко повече от 2 EUR на гражданин. В Европейската комисия работят близо 3 000 писмени и устни преводачи.
  • По отношение на уебсайтовете на Комисията не съществува правно задължение съдържанието им да се превежда. Въпреки това обаче Комисията полага големи усилия да предостави възможно най-пълна информация на своите уебсайтове на възможно най-много езици.
  • Най-широко разпространеният майчин език в ЕС е немският, въпреки че 51 % от гражданите заявяват, че разбират английски.

С подкрепата на “Европа директно” – Шумен. Центърът е съфинансиран от Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на материала е на Европейски Информационен Център Europe Direct Шумен. При никакви обстоятелства съдържанието му не трябва да се приема за позиция на Европейския съюз.

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>