Европа се ражда преди 70 години след криза. Сега също е изправена пред криза. За празника и за това как се справя Европа в настоящата ситуация разговаряме с Росица Василева – ръководител на Информационен център „Европа директно” – Шумен

Преди 70 години Европа трябва да се възстанови след Втората световна война. И се справя – благодарение на добра воля, единство, солидарност. В деня на Европа си спомняме за това, но и се питаме накъде вървим и как се справяме. И какво предстои?

Съвсем естествено, европейците очакват от ЕС и националните правителства сериозни стъпки за справяне с кризата с коронавируса. Още от самото начало с цел ограничаване на разпространението на вируса Европейският съюз затвори външните си граници за неналожителни пътувания, активизира Механизма на ЕС за гражданска защита и организира връщането на десетки хиляди европейци от различни точки на света. Едновременно с това бяха осигурени “зелени транспортни коридори” с цел да се обезпечат доставките на стоки от първа необходимост, както и на медицинско и предпазно оборудване в рамките на единния пазар. Беше проведена процедура за съвместно закупуване от 25 държави членки на защитно облекло, медицинско оборудване и лекарства.

Повече от 3 млрд. евро беше помощта от ЕС за системите на здравеопазването в най-силно засегнатите от коронавируса региони на ЕС – за транспортиране на пациенти, за закупуване на оборудване, за изграждане на военно-полеви болници, за апаратура, защитно облекло и маски.

Много важни в момента са и научните изследвания, насочени към създаване на ваксина. Отпуснати над 330 милиона евро за разработването на ваксини, за нови лечения, за диагностични тестове и медицински системи за предотвратяване на разпространението на коронавируса.

Създадена беше Европейска платформа за данни за COVID-19, която дава възможност за бързо събиране и обмен на научноизследователски данни както между учени в Европа, така и между учени от целия свят.

Що се отнася до справяне със социално-икономическите последици от кризата, евродепутатите гласуваха за държавите членки достъп до 37 млрд. евро от структурните фондове на ЕС за борба с кризата и подкрепа на системите на здравеопазване, работниците и предприятията.

Европейската комисия предложи общоевропейска схема за работа на съкратено работно време (SURE) за да бъдат избегнати масови уволнения от предприятията. Разблокирани бяха 1 млрд. евро от Европейския фонд за стратегически инвестиции, които ще бъдат използвани от Европейския инвестиционен фонд като гаранции за банки и други заемодатели. По този начин те ще бъдат стимулирани да осигурят ликвидност на около 100 000 малки фирми. в размер на около 8 млрд. евро

Изготвена е и съвместна пътна карта за координирано вдигане на противоепидемичните мерки.

Евродепутатите призоваха за мащабен пакет от мерки за възстановяване и реконструкция, финансиран от по-голям дългосрочен бюджет на ЕС, от съществуващи европейски фондове и финансови инструменти, както и чрез т.нар. “облигации за възстановяване”.

Очаква ново предложение за дългосрочния бюджет на ЕС за 2021-2027 г. с пакет от мерки за стимулиране на икономиката.

Виждате, че много действия са предприети, но много още предстоят.

На Деня на Европа да си пожелаем да бъдем заедно, да бъдем разумни, да бъдем солидарни! Такива, каквито са били европейците преди 70 години!

Честит рожден ден, Европа!

 

 

 

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>