Проф. Николай Овчаров за Крумово кале (Мисионис)

Археологическото проучване на крепостта до Търговище е започ