Защитена местност "Петка Балкан"

Вековна гора и куп легенди

Ако искате да се потопите в разкоша на запазената природа, непременно посетете историческата местност Петка Балкан край Търговище. Разположена в землището на село Братово, тя е обявена за защитена територия. Представлява вековна смесена гора от видовете цер, благун, зимен дъб, на възраст около 150 години.

Местността е известна още с името Баба конду и от 16 век насам поклонниците на исляма почитат мястото като чудотворно. В наши дни тук се провежда най-големият летен събор на мюсюлманите от региона. Всяка година, в първата седмица на юли, тук се събират стотици жители на Североизточна България, както и гости от цялата страна и от Турция.

petka balkan grob

Името Баба конду е свързано с исторически събития и легенди, запазили се до наши дни. Една от легендите разказва за баща и дъщеря, които били на оран в полето. Извила се вихрушка и вдигнала двамата в небето. Там, където паднало момичето, бликнала лековита вода, а около извора било изградено днешното село Момино. Там има и свещена местност, наречена Къз ана текеси, където мюсюлманите вярват че може да се лекуват жени с репродуктивни проблеми. Според легендата, бащата паднал в гора в близост до днешното село Божурка. Мястото било наречено Баба конду – в превод „бащата кацна”. Местното население е обявило това място за свято и започнали тук да провеждат събори. Традиционно те са съпроводени с провеждането на конни надбягвания и народни борби.

В местността има оградено свещено дърво, на което и мюсюлмани, и християни връзват парчета от дрехите си или кърпи за здраве.