Търговище пази най-ранния юридически паметник в България

Музеят в Търговище съхранява интересен експонат – пясъчен камък с издълбан надпис на близо 10 века. Смята се, че това е най-ранният юридически документ, запазен по българските земи.

В древността, както и днес, хората са заверявали сключените сделки с документи. Те били по-различни от сегашните и много по-трайни – запазили са се с векове. Един от тези „договори“ можете да видите в музея в Търговище. Древното свидетелство представлява пясъчен камък върху който е издълбан надпис – един вид нотариален акт за направена сделка.

Камък - най-старият юридически документ

През 1280 година двама мъже си поделят гора и документират сделката върху камък, който поставят в средата на имота. Текстът върху него гласи: „В лето 1280-то, аз, Паган, предадох на Хинат гората, намираща се на половина от тук“.

„Това е един характерен паметник на среднобългарската писменост от това време. Надписът е шестредов, буквите са неравномерно положени, изписани на кирилица, а височината им варира от 3 до 5 см.“

– обясни археологът от РИМ Търговище Ангел Конаклиев и добави, че по това време – 13 век, християнството е дълбоко залегнало в българската държава и все още се срещат чисти прабългарски имена като Паган и Хинат.

Археолозите предполагат, че разделянето на гората е станало по волята на тогавашния български владетел Георги Тертер, затова собственикът не е продал или подарил гората, а по волята на царя бил длъжен да я отстъпи.

„Паметникът е уникален с това, че показва взаимоотношенията между владетели на местни земи.“

– допълни Конаклиев.

За хората живели тук мястото е било свещено, защото районът, в който е намерен уникалният паметник се слави и с множество открити храмове.

Прочетете още:

Сребърен скалпел на 18 века се пази в музея в Търговище