Условията и редът за ползване на www.gotargo.com

Всички статии и снимки в www.gotargo.com са обект на закрила от авторското право и сродните му права.

Текстове и снимки могат да бъдат използвани безплатно или с комерсиална цел, но при спазването на едно изрично условие:

В първия абзац на използвания текст да бъде поставен активен линк с удебелен текст, който ясно да посочва източника – gotargo.com, както и под всяка снимка да бъде поставен активен линк, който да посочва източника ѝ – gotargo.com.