Как се решава проблемът с таксите в жилищните сгради?

Едно от най-големите предизвикателства пред етажната собственост е събирането на месечните такси. В някои сгради парите се събират от касиер, а в други домоуправителят се е нагърбил с тази задача. Понякога се получава така, че събраните пари “потъват” и когато се наложи ремонт се оказва, че няма средства. Това пък води до конфликти между собствениците, а проблемът остава нерешен за дълго време.

За подобна ситуация разказва Габриела Станчева, която е професионален домоуправител в Търговище. В един от входовете, където работи, дълго време собствениците не стигали до консенсус и общите части тънели в мръсотия. На някои от етажите дори нямало лампи на стълбището.

„Бързо изгладихме противоречията и приведохме входа в приличен вид. Вече събираме пари и за ремонт на покрива” – каза Станчева. Според нея голямото предимство на професионалния домоуправител е, че има договор със собствениците, където ясно е записано каква отговорност носи и на какви санкции подлежи. Освен това винаги може да е проверен дали съвестно води касовата или домовата книга. „Описвам всеки разход, който правя и го отчитам пред собствениците. С времето нещата се получават” – допълни още Габриела Станчева.

Според нея действително едно най-големите предизвикателства е събирането на таксите. Когато хората видят, че е за добро и парите се харчат по предназначение са по-склонни да съдействат, защото така се решават проблеми.

В тази връзка Станчева припомни, че са резонни и предложенията за промени в Закона за етажната собственост. „Едно от тях е да се плащат задължително такси за общи части, без значение дали жилището е обитавано, както и да се регламентират минималните им размери, сумите да влизат в собствена банкова сметка на етажната собственост, а касиерите на блока да се заменят от професионални домоуправители” – обясни тя. Друго добро предложение, според домоуправителя, е ако някой съсед реши да не плаща, в началото на годината да му се налага да се издължи пред общината заедно с плащането на местните данъци.

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>